Kontakty na pracovníky


Mgr. Jana Nováková tajemník +420 608 608 608
Ing. Tomáš Procházka MBA. referent odboru dopravy +420 987 654 321